Ogłoszenia


Ogłoszenie

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019
w Szkole Podstawowej w Szczekarkowie
odbędzie się dnia 19 czerwca 2019 r. o godzinie 9.15.
Serdecznie zapraszamy

Dyrektor i Grono Pedagogiczne
 Szkoły Podstawowej  w Szczekarkowie


ZAPROSZENIE


    Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców na spotkanie z Panią Doktor Beatą Głodzik 

-  dyrektorem poradni, pedagogiem, pedeutologiem, propagatorką Metody Marii Montessori w Polsce

oraz specjalistką z zakresu integracji sensorycznej.
Spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej w Szczekarkowie
dnia 22 maja 2019 r. (środa) w godz. od 16.00 do 18.00.


Ogłoszenie

15.05.2019 r. (środa) klasa I i Oddział Przedszkolny- zerówka
rozpoczynają zajęcia o godzinie 8.55.

Oddział Przedszkolny- zerówka kończą zajęcia o godz. 13.30.

Klasa I kończy zajęcia o godz. 14.25


Ogłoszenie

W dniu 14.05.2019r. (wtorek) w Szkole Podstawowej w Szczekarkowie odbędą się konsultacje z  rodzicami/opiekunami uczniów w godz. 18.00-19.00
w celu zapoznania z propozycjami  ocen z poszczególnych przedmiotów oraz propozycją  ocen z zachowania za II semestr roku szkolnego 2018/2019.
Serdecznie zapraszamy.OGŁOSZENIE


W dniu jutrzejszym, tj. 24.04.2019 r. (środa) zajęcia lekcyjne dla uczniów z kl. I rozpoczynają się o godz. 8.55, a kończą o godz. 14.25.

Dzieci z Oddziału Przedszkolnego (zerówka)
mają zajęcia w godzinach: od. 8.55 do 13.30


OGŁOSZENIE
Informujemy, że w związku z odbywającym się w dniach: od 15.04.2019 r. do 17.04.2019 r. egzaminem ósmoklasisty,
uczniowie klas I-VII maję dni wolne od zajęć dydaktycznych.
Przerwa świąteczna - dni wolne od zajęć w szkole,
trwa od dnia 18.04.2019 r. do dnia 23.04.2019 r.
Do szkoły wracamy 24.04.2019 r.


OGŁOSZENIE


W dniu jutrzejszym, tj. 10.04.2019 r. (środa) zajęcia lekcyjne odbędą się według dotychczas obowiązującego planu.

Klasy IV-V nie będą w tym dniu uczestniczyły w zajęciach na basenie,
ale lekcje kończą o godz. 14.25.
Dzieci z Oddziału Przedszkolnego (zerówka)
mają zajęcia w godzinach: od. 8.55 do 13.30.
Uczniowie z kl. I rozpoczynają zajęcia
o godz. 8.55, a kończą o godz. 14.25.

Konsultacje z rodzicami uczniów zostaną przełożone z dnia 9 kwietnia 2019 r. (wtorek)
na dzień 11 kwietnia 2019 r. (czwartek)
w godzinach: od 16.00 do 17.00.Ogłoszenie – rekrutacja  do Oddziału Przedszkolnego i klasy I
   
    Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Lubartów z dnia 28 stycznia 2019 r. od dnia 11 marca do 29 marca 2019 r. prowadzona jest rekrutacja dzieci do Oddziału Przedszkolnego i klasy I w Szkole Podstawowej w Szczekarkowie.       
    Druki wniosków do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły.  http://spszczekarkow.pl/dokumenty.php

Serdecznie zapraszamy.   
Dyrektor SP w Szczekarkowie


Zaproszenie na zebranie

    Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców/opiekunów naszych uczniów i przedszkolaków na zebranie, które odbędzie się w Szkole Podstawowej w Szczekarkowie w dniu 5 marca 2019 r. (wtorek) o godzinie 17.00Terminy przerw w pracy oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Szczekarkowie w roku szkolnym 2018/2019:

 

·       24.12.2018 r. – 31.12.2018 r.

·       18.02.2019 r. – 22.02.2019 r.

·       18.04.2019 r. – 23.04.2019 r.

·       29.04.2019 r. – 03.05.2019 r.

·       01.07.2019 r. – 31.08.2019 r.Terminy konsultacji i zebrań z rodzicami w Szkole Podstawowej w Szczekarkowie w roku szkolnym 2018/2019

 

18.09.2018 r. wtorek – zebranie godz. 17.00

25.09.2018 r. wtorek – zebranie Rady Rodziców o godz. 17.00

16.10.2018 r. wtorek – konsultacje z rodzicami w godz. 17.00-18.00

15.11.2018 r. czwartek – konsultacje z rodzicami w godz. 16.00 – 17.00

13.12.2018 r. czwartek – zebranie z rodzicami o godz. 16.00-17.00 (propozycje ocen z zachowania i informacja o ocenach niedostatecznych)

09.01.2019 r. środa – zebranie i konsultacje z rodzicami o godz. 17.00 (propozycje ocen na I semestr)

05.03.2019 r. wtorek – zebranie Rady Pedagogicznej o godz. 15.00, zebranie i konsultacje z rodzicami w godz. 16.00-17.00

09.04.2019 r. wtorek – konsultacje z rodzicami w godz. 16.00-17.00

14.05.2019 r. wtorek – zebranie z rodzicami i konsultacje o godz. 18.00 (propozycje ocen z zachowania, informacja o ocenach niedostatecznych i propozycje ocen na II semestr)

 

Rady Pedagogiczne klasyfikacyjne:

·       I semestr - 24.01.2019,

·       II semestr - 12.06.2019.


Ogłoszenie
 

W dniu 11 października 2018 roku o godz. 11.00 w Szkole Podstawowej w Szczekarkowie
 odbędzie się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej.


O godzinie 12.00 również 11 października odbędzie się
Święto Pieczonego Ziemniaka.

 
Serdecznie zapraszamy


Ogłoszenie

W dniu 25.09.2018 roku o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie rodziców z Rad Oddziałowych w celu wyboru Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Szczekarkowie.
Zapraszam wszystkich rodziców z rad oddziałowych.

Anna Zmysłowska


Zapytanie ofertowe
na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

   


Informacja

 

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych)   (Dz. U. UE.L. Nr 119, str. 1) informuję, iż Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej w Szczekarkowie jest Pani Magdalena Lenart, adres poczty elektronicznej: inspektor@cbi24.pl.


Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szczekarkowie
mgr Anna Zmysłowska