Ogłoszenie


TYTUŁY I NUMERY NOWEGO PROGRAMU ORAZ PODRĘCZNIKÓW

DO NAUCZANIA RELIGII RZYMSKOKATOLICKIEJ W PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH


Zapytanie ofertowe
na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

   
 


 

Klauzule dotyczące spełniania obowiązku informacyjnego z Art 13 RODO

 


Informacja

 

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych)   (Dz. U. UE.L. Nr 119, str. 1) informuję, iż Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej w Szczekarkowie jest Pani Magdalena Lenart, adres poczty elektronicznej: inspektor@cbi24.pl.


Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szczekarkowie
mgr Anna Zmysłowska