Szkoła Podstawowa w Szczekarkowie.

Aktualności - rok szkolny 2018/2019


UCZNIOWIE ZE SZCZEKARKOWA

W PROGRAMIE „PYTANIE NA ŚNIADANIE”

 

    „Kronika dla Niepodległej” to patriotyczna inicjatywa, której pomysłodawczynią była Pani Edyta Borowicz-Czuchryta. Akcja pisania listów do ojczyzny miała na celu wzbudzić refleksje na temat historii naszego narodu oraz wartości, jaką jest niepodległość. Założeniem inicjatywy było włączenie w obchody Stulecia Niepodległości uczniów oraz społeczności ze Szczekarkowa. Ku miłemu zaskoczeniu organizatorki, akcja zyskała znacznie szerszy zasięg. Nadesłano ponad 140 listów(!), a wśród adresatów znaleźli się przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, Lubelski Kurator Oświaty oraz gwiazdy show biznesu! 

Pierwszym założeniem akcji „Kronika dla Niepodległej” było napisanie listów przez uczniów, rodziny i pracowników szkoły. Zaadresowane do Ojczyzny listy miały być zaprezentowane na wystawie oraz zebrane w pamiątkowej kronice. Celem przedsięwzięcia było kształtowanie postaw patriotycznych oraz wzbudzenie refleksji o wartościach narodowych, takich jak wolność, tradycja, miłość do ojczyzny. 

Z radością przyjęliśmy wiadomość, że na naszą akcję odpowiedzieli: Prezydent RP – Andrzej Duda, Rzecznik Praw Dziecka – Marek Michalak, Lubelski Kurator Oświaty – Teresa Misiuk oraz przedstawiciele władz samorządowych. W przedsięwzięcie zaangażowali się znani artyści, dziennikarze czy działacze społeczni: Jan Englert, Krzysztof Piasecki, Katarzyna Dowbor, Stan Breckenridge. Listy pisali również studenci Wyższej Szkoły Społeczno Przyrodniczej w Lublinie uczący się na kierunku "Tourism and Hospitality Management". W pisanie listów zaangażowali się ponadto uczniowie szkół w: Brzezinach, Skrobowie oraz Wólce Rokickiej.

Inicjatywa "Kronika dla Niepodległej" została bardzo szybko doceniona. Zasięg, jaki zyskało przedsięwzięcie oraz jego rola w kształtowaniu postaw patriotycznych sprawiły, że uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Szczekarkowie zostali zaproszeni do programu telewizyjnego „Pytanie na śniadanie”. Dnia 11 listopada 2018 r., w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, uczennice: Iwona Grzeszczak, Milena Gdula, Justyna Mąka i Magdalena Rybicka odczytały na żywo fragmenty swoich listów do Niepodległej. Grupa ze Szczekarkowa miała też zaszczyt uczestniczyć wraz z zaproszonymi do programu gośćmi we wspólnym śpiewaniu hymnu narodowego.

Wizyta w programie śniadaniowym była nie tylko atrakcyjną przygodą, a miała walory edukacyjne. Uczniowie mieli okazję obserwować „od kuchni”, jak wygląda przygotowanie telewizyjnego programu rozrywkowego. Spotkali artystów, sportowców, działaczy społecznych, dziennikarzy i pracowników telewizji, którzy chętnie udzielali wywiadów, pozowali do wspólnych zdjęć oraz... włączali się do inicjatywy pisania listów do Niepodległej! Byliśmy pełni podziwu, że mimo napiętego harmonogramu pracy, znane osoby z entuzjazmem wpisywały się do kroniki. Podczas kilkugodzinnego pobytu w programie nasza kronika wzbogaciła się o wiele pięknych, poruszających listów, które pisali: Iga Baumgart-Witan, Zofia Noceti-Klepacka, Andrzej Wrona, Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski, Wojciech Modest Amaro, Sławomir Uniatowski, Barbara Kurdej-Szatan, Adam Zdrójkowski, Tomasz Wolny i Marzena Rogalska.

Nasza emocjonująca przygoda w programie „Pytanie na śniadanie” nie byłaby możliwa, gdyby nie zaangażowanie pomysłodawczyni i organizatorki – Pani Edyty Borowicz-Czuchryty. Jesteśmy wdzięczni za możliwość przeżycia niezapomnianych wrażeń!

Agnieszka Romaneczko

Edyta Borowicz-Czuchryta


I MIEJSCE W KONKURSIE OGÓLNOPOLSKIM

    Junior Media to edukacyjny projekt dzienników regionalnych Grupy Polska Press skierowany do szkół – uczniów i nauczycieli. To nowy wymiar szkolnych gazetek.

W listopadzie na portalu Junior Media został ogłoszony konkurs dla uczniów pt. "100 lat niepodległości. Historia mojego regionu." Zadanie konkursowe polegało na napisaniu artykułu na podany temat. Dnia 4 grudnia ogłoszono wyniki.

Młodzi redaktorzy z całej Polski przesłali wiele artykułów, w których przybliżali historię swojej miejscowości i regionu. Wszystkie z nich zostały przeczytane z wielkim zainteresowaniem! Ekspert Arlena Sokalska, zastępca redaktora naczelnego „Polska The Times” i „Polski Metropolii Warszawskiej”, wybrała laureatów!

I miejsce zajął uczeń Szkoły Podstawowej w Szczekarkowie - Filip Wróbel, który opublikował artykuł na łamach „Szkolnych Perypetii”. Opiekunem redakcji jest pani Edyta Borowicz-Czuchryta.

Filipowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów literacko-dziennikarskich!

Edyta Borowicz-Czuchryta


XVIII Powiatowy Konkurs Plastyczny

Jan Paweł II – nasz papież

„ Święty Jan Paweł II – Wielki Patriota”

 

 

 

 

  

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Szczekarkowie pod kierunkiem Pani Danuty Małyski wykonali prace na powiatowy konkurs plastyczny „ Święty Jan Paweł II – Wielki Patriota”. Dwie z nich zostały nagrodzone na uroczystym podsumowaniu, które odbyło się 26 października 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 4 w Lubartowie.

 

 

 

Nagrodzeni uczniowie:

Julia Mirosławska z kl. V

Filip Wróbel z kl. VII

Gratulujemy!

Danuta Małyska


EUROPEJSKA ODZNAKA JAKOŚCI

    W dniu 22 października 2018 roku Szkoła Podstawowa w Szczekarkowie otrzymała Europejską Odznakę Jakości ze zrealizowany projekt partnerski eTwinning „Coding Friendship”. Projekt został zrealizowany w roku szkolnym 2017/2018 ze szkołami partnerskimi z Niemczech, Chorwacji oraz Turcji.

„Gratulacje! Twoja szkoła otrzymała Europejską Odznakę Jakości eTwinning za wspaniałą pracę w projekcie eTwinning "Coding Friendship". Oznacza to, że Twoja praca, praca Twoich uczniów i Twojej szkoły została oceniona jako reprezentująca najwyższy europejski poziom. Twój projekt zostanie pokazany w specjalnym miejscu na Europejskim Portalu: www.etwinning.net.

Jeszcze raz gratuluję tego niezwykłego osiągnięcia i mam nadzieję, że spotkamy się na jednej z imprez eTwinning organizowanych w tym roku.

Serdecznie pozdrawiam,

eTwinning Team”

 

    Europejska Odznaka Jakości (EOJ) przyznawana jest przez Centralne Biuro Programu eTwinning tym projektom, które:

            W wyniku procesu selekcji zostały zaproponowane do Europejskiej Odznaki Jakości przez co najmniej jedno Biuro Kontaktowe NSS.

        Co najmniej dwóch partnerów otrzymało już Krajową Odznakę Jakości.

 

    W ramach projektu odbywały się konkursy, uczniowie przygotowywali prezentacje, uczestniczyli w warsztatach kodowania i scratchowania. Jednym z głównych zadań było przygotowanie prezentacji swoich imion oraz prezentacji szkoły w programie Scratch. Uczniowie ze szkół partnerskich przygotowali również gry, które bardzo szybko zostały opanowane. W ramach projektu miała również miejsce wirtualna podróż do Chorwacji w ramach ogólnoświatowej gry „Mystery Skype”. Dlatego też wszyscy cieszą się z takiego wyróżnienia. Razem na to ciężko pracowali, ale nikt nie ma wątpliwości, że było warto.

 

Edyta Borowicz-Czuchryta


XV Powiatowy Konkurs Plastyczno-Fotograficzny "Pokażę Ci, gdzie mieszkam"

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Szczekarkowie pod kierunkiem Pani Danuty Małyski wykonali prace na konkurs plastyczny pt. „Pokażę Ci, gdzie mieszkam”. Wyróżnienie otrzymała nasza uczennica Zuzanna Gruda. Uroczyste podsumowanie odbyło się 8 listopada 2018 roku w sali rycerskiej Pałacu Sanguszków w Lubartowie.

Gratulujemy!

Danuta Małyska


„JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA, KIEDY MY ŻYJEMY!”

 

         Rok 2018 to dla każdego Polaka i patrioty rok świętowania wyjątkowego jubileuszu, jakim jest setna rocznica odzyskania przez naszą ojczyznę niepodległości. 11 listopada 1918 r., po 123 latach niewoli i prowadzonej przez zaborców systematycznej walki z wszelkimi przejawami polskości, nasz kraj odzyskał utraconą autonomię. Entuzjazm i patriotyczne uniesienie ogarnęły wówczas wszystkich Polaków. Choć minął już cały wiek od owego doniosłego wydarzenia, nadal świętujemy je z radością i oddajemy hołd bohaterom, którzy walczyli o naszą wolność. Do tegorocznych obchodów Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości przyłączyła się również społeczność ze Szczekarkowa.

         Dnia 9 listopada 2018 r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Szczekarkowie zebrali się uczniowie, nauczyciele, dyrekcja, pracownicy szkoły oraz rodzice i mieszkańcy wsi, aby świętować stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego o symbolicznej godz. 11.11 wszyscy zgromadzeni zaśpiewali wspólnie polski hymn narodowy, włączając się tym samym w ogólnopolską akcję „Rekord dla Niepodległej”. Po hymnie, pracująca pod kierunkiem Pani Agnieszki Sowy, młodzież szkolna zaprezentowała krótki program artystyczny. Uczniowie recytowali wiersze i śpiewali pieśni patriotyczne, a także przybliżyli najważniejsze wydarzenia związane z drogą Polaków do niepodległości. Talenty wokalne i aktorskie zaprezentowały również przedszkolaki, które zatańczyły w ludowych strojach, śpiewając piosenkę „Jestem Polką i Polakiem”. Występ najmłodszych przygotowała Pani Edyta Sadurska.

         Uroczystość podsumowała Pani Dyrektor Anna Zmysłowska, która w swoim przemówieniu podziękowała uczniom, nauczycielom i zgromadzonym gościom za włączenie się w obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Pani Dyrektor opowiedziała również o organizowanych w naszej szkole inicjatywach. Największy – niemalże ogólnopolski – zasięg miała przedsięwzięta przez Panią Edytę Borowicz-Czuchrytę akcja pisania listów do ojczyzny pod hasłem Kronika dla Niepodległej. W akcję tę włączyli się nie tylko uczniowie, dyrekcja i nauczyciele, ale również społeczność wsi Szczekarków i młodzież z innych szkół w gminie Lubartów. Wielkim zaszczytem było dla nas otrzymanie listu od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Andrzeja Dudy, Rzecznika Praw Dziecka – Marka Michalaka, Lubelskiego Kuratora Oświaty – Teresy Misiuk oraz przedstawicieli władz samorządowych. Listy do niepodległej napisali także celebryci, min. Jan Englert, Jerzy Owsiak, Katarzyna Dowbor czy Krzysztof Piasecki. Oryginalne rękopisy, których nadesłano ponad 140 (!) zostały wklejone do ozdobnej kroniki. Natomiast kopie listów wykorzystano do zaaranżowania wystaw, które można było oglądać na szkolnym korytarzu oraz w Urzędzie Gminy Lubartów.

Kolejną, realizowaną w naszej szkole, epistolarną akcją ku czci Niepodległej były kartki pocztowe adresowane do polskich bohaterów. Ich przygotowaniem zajmowali się uczniowie pod kierunkiem pomysłodawczyni – Pani Agnieszki Sowy. Innym przedsięwzięciem było przygotowanie kolorowych plakatów o Polsce, nad którymi pracowali uczniowie klasy IV i klasy V pod opieką Pani Agnieszki Romaneczko. Natomiast uczniowie klasy II i klasy III wykonali pod kierunkiem Pani Agnieszki Lisek prace plastyczne przedstawiające polskie godło.

Uroczyste obchody stulecia odzyskania niepodległości zwieńczył Marsz Niepodległościowy – pochód uczniów, nauczycieli, dyrekcji i społeczności ze Szczekarkowa po okolicach wsi w celu zbiorowego manifestowania uczuć patriotycznych.

Wdzięczni za możliwość życia w suwerennym kraju, jeszcze raz wyrażamy radość z bycia Polakami i obywatelami wolnej ojczyzny, która nigdy „nie zginie” z naszych serc!

 

Agnieszka Romaneczko
WYRÓŻNIENIA SPORTOWE

DLA NASZYCH UCZNIÓW

 

W dniu 31 października 2018 r. na Sesji Rady Gminy uczniom ze szkół w gminie Lubartów zostały wręczone pamiątkowe dyplomy i nagrody za osiągnięcia sportowe.

         Drużyna ze szkoły w Szczekarkowie w składzie: Jakub Woźniak (kl. VII), Bartłomiej Mirosławski (kl. VI) oraz Patryk Niebrzydowski (kl. IV) zdobyła VI miejsce w Wojewódzkim Finale Memoriału Andrzeja Grubby w tenisie stołowym za co otrzymała WYRÓŻNIENIE SPORTOWE oraz została nagrodzona pamiątkowymi dyplomami i książkami. 

             Naszym  tenisistom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

Iwona Szumiec


ŚLUBUJEMY!!!

 

W dniu 30 października 2018 r. w Szkole Podstawowej w Szczekarkowie odbyła się uroczystość ślubowania klasy I. Punktualnie o godzinie 11.00 Pani Dyrektor Anna Zmysłowska powitała zaproszonych gości, a szczególnie gorąco uczniów klasy pierwszej. Tą piękną uroczystość pierwszoklasiści rozpoczęli od poloneza, który nadał wydarzeniu podniosły charakter. Następnie dzieci zaprezentowały swoje talenty wokalne i recytatorskie. Występ wzbudził aplauz zgromadzonej publiczności, a dzieci udowodniły, że są gotowe do złożenia uroczystego ślubowania. Zanim jednak to nastąpiło, musiały poddać się otrzęsinom, które zorganizował Samorząd Uczniowski we współpracy z oddziałem przedszkolnym.

Wreszcie nadszedł moment ślubowania. Pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu przyrzeczenia Pani Dyrektor dokonała symbolicznego pasowania na ucznia przy pomocy wielkiego ołówka, a  wychowawczyni – Pani Jolanta Mikołajczak, wręczyła pamiątkowe dyplomy. Następnie głos zabrali: Pan Wójt – Krzysztof Kopyść oraz Sołtys Szczekarkowa – Pan Antoni Szczepaniak. Na zakończenie pierwszoklasiści zostali obdarowani prezentami przygotowanymi przez: rodziców, Pana Wójta, Panią Dyrektor oraz starszych i młodszych przedszkolaków.

Ostatnim punktem uroczystości był  słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców uczniów klasy I. Ten szczególny dzień na pewno na długo pozostanie w pamięci bohaterów wydarzenia oraz ich rodziców.

 

Jolanta Mikołajczak


Kto chce zapalać innych,

sam musi płonąć...

 

            Pod przywołanym powyżej hasłem odbyła się w naszej szkole tegoroczna uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, potocznie zwanego Dniem Nauczyciela.

            11 października br. o godz. 11.00 na szkolnym korytarzu zgromadzili się uczniowie, rodzice oraz – obchodzący swoje święto – nauczyciele, aby obejrzeć przygotowaną przez szkolną młodzież część artystyczną. Młodzi aktorzy pracujący pod kierunkiem Pani Iwony Szumiec zaprezentowali kilka zabawnych scenek, w których w przewrotny sposób zobrazowali różne aspekty codziennej, szkolnej rzeczywistości. Za pomocą dowcipu bądź ironii prześmiewali stereotypowe postawy czy zachowania uczniów, rodziców, pedagogów, władz szkolnych oraz pracowników obsługi. Inscenizację zwieńczyło wokalno-taneczne show w rytmach disco-polo i wybuch konfetti, którym obsypano zaskoczoną i rozbawioną publiczność!

            Po ogromnej dawce śmiechu i emocji nastąpiła część oficjalna, podczas której zarówno młodzi aktorzy, jak i przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego złożyli nauczycielom życzenia, obdarowując ich ozdobnymi kartami oraz symbolicznymi różami. Życzenia i bukiet kwiatów przekazała na ręce Pani Dyrektor również Rada Rodziców, która przygotowała dla kadry pedagogicznej słodki poczęstunek.

            Cieszymy się, że nasi wychowankowie oraz ich rodzice potrafią docenić pracę grona pedagogicznego oraz wyrazić swoją wdzięczność. Te wzruszające i piękne chwile pozostaną zapewne na długo w pamięci pracowników naszej szkoły... Dziękujemy!

 

Agnieszka Romaneczko


EUROPEJSKI TYDZIEŃ KODOWANIA

 

        W dniach od 9 do 21 października 2018 roku w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania w Szkole Podstawowej w Szczekarkowie odbyły się warsztaty mające na celu kodowanie, rozkodowywanie oraz programowanie. Pierwszy warsztat „Coding offline full of mystery and fun” dedykowany był młodszym uczniom. Uczestnicy odkrywali tajniki kodowania off, które jest również pełne tajemnic, radości i zaskoczeń! W czasie drugiego warsztatu „Coding Generational Gap”, który był dedykowany dla uczniów starszych,  wykorzystaliśmy nasze roboty, zorganizujemy kodowanie offline z najmłodszymi, sięgnęliśmy do naszych skarbów w postaci gier stworzonych przez naszych przyjaciół projektowych w Scratchu oraz zaprosiliśmy Rodziców naszych uczniów do wspólnego KODOWANIA. Podążając za zasadą, że uczymy się całe życie. W ten sposób zaczarowaliśmy inicjatywę Kodowania Międzypokoleniowego.

 

 

Coding offline full of mystery and fun

 

8-21 październik 2018


FASCYNUJĄCA CHEMIA!!!

 

    Kolorowe ciecze, dymiące zlewki, zamarzające i wybuchające substancje oraz trzymające w napięciu eksperymenty to wspomnienia z fascynującego widowiska naukowego, w którym miała okazję uczestniczyć młodzież ze Szkoły Podstawowej w Szczekarkowie.

 

Dnia 19 października 2018 r. uczniowie klas: VII i VIII odwiedzili Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, aby wziąć udział w pokazach chemicznych zorganizowanych przez pracowników uczelni. Młodzież ze Szczekarkowa miała okazję zobaczyć, jak wyglądają prawdziwe eksperymenty chemiczne oraz obserwować na żywo przebieg wielu interesujących reakcji. Organizatorzy pokazów w przystępny sposób przekazywali cenne informacje i odwołując się do posiadanej już przez uczniów wiedzy chemicznej, objaśniali efekty przeprowadzanych doświadczeń. Młodzież mogła obserwować parowanie ciekłego azotu, wytrącanie się osadów, zmiany kolorów cieczy wywołane zmianami czynnika ph czy wybuchy fosforu i wodoru. Uczniowie poznali właściwości wielu substancji i odczynników, a także obserwowali, w jaki sposób używa się sprzętów i naczyń laboratoryjnych. Niektórzy mogli również – pod kierunkiem naukowców z UMCS –samodzielnie przeprowadzić eksperymenty oraz bezpośrednio obserwować ich zaskakujące efekty!

Organizatorką pokazów była nauczycielka chemii i fizyki – Pani Katarzyna Machoń. Pokazy rozbudziły ciekawość uczestników, wzbogaciły ich wiedzę z zakresu chemii i z pewnością zachęciły do zgłębiania tej fascynującej dziedziny wiedzy, która – jak się okazało – jest obecna i niezbędna w naszym codziennym życiu.

 

Agnieszka Romaneczko


ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA

 

 

W dniu 13 października 2018 r. odbyło się w Szkole Podstawowej w Szczekarkowie coroczne ,,Święto Pieczonego Ziemniaka". Inicjatywa miała na celu promowanie aktywności dzieci w konkurencjach i zabawach sportowych, stymulowanie pozytywnych zachowań społecznych, kształtowanie integracji i współpracy pomiędzy uczniami oraz motywowanie do wykazywania się pomysłowością i twórczym działaniem.

Pogoda była piękna, co sprzyjało integracji dzieci, rodziców i nauczycieli. Pani Iwona Szumiec przeprowadziła konkurencje sprawnościowe dla dzieci. Ruch na świeżym powietrzu  i wspólne zmagania sportowe wprawiły wszystkich w doskonały nastrój.

Impreza odbyła się dzięki  zaangażowaniu wspaniałych rodziców, którzy zadbali o to, aby ziemniaki zostały należycie upieczone w  ognisku, a stoły uginały się od pysznych smakołyków.

            Tegoroczne Święto Pieczonego Ziemniaka sprawiło uczestnikom wiele radości i pozwoliło im wykazać się sprawnością fizyczną. Niewątpliwą zaletą inicjatywy była możliwość wspólnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Zabawa była „przednia”, humor wszystkim dopisywał, a ziemniaki smakowały wybornie!

 

Iwona Szumiec


 

SUKCESY NASZYCH TENISISTÓW

   

        W dniu 08.10.2018r. w Łucce odbyły się Mistrzostwa Gminy Lubartów w Indywidualnym Tenisie Stołowym. Naszą szkołę reprezentowali : Bartosz Mirosławski oraz Jakub Woźniak.

        Nasi zawodnicy okazali się prawdziwymi fajterami i nie przegrali żadnego pojedynku, co zaprowadziło ich na najwyższe podium. Nasi chłopcy zostali Mistrzami Gminy Lubartów w Indywidualnym Tenisie stołowym, każdy w swojej kategorii wiekowej. Gratulujemy!

   

Iwona Szumiec

  

 

 


Lekcja historii w Lublinie

 

    Dnia 3 października 2018 r. uczniowie klasy siódmej i ósmej uczestniczyli w wycieczce szkolnej do Lublina. Głównym organizatorem wycieczki była pani Małgorzata Rafał, która zaprosiła  do wzięcia udziału uczniów z trzech szkół podstawowych: Annoboru, Nowodworu i Szczekarkowa. Celem wycieczki było zapoznanie uczestników z historią II wojny światowej, zwiedzanie miejsca martyrologii polskiej ludności oraz kształtowanie postaw patriotycznych.

    Pierwszym punktem programu był Majdanek, gdzie znajdował się kiedyś niemiecki obóz koncentracyjny w Lublinie. Uczniowie w skupieniu oglądali miejsce zagłady ludności oraz z uwagą słuchali przedstawionej przez panią przewodnik historii.
Następnie udaliśmy się do Multikina w Galerii Olimp w Lublinie, aby obejrzeć film „Dywizjon 303 – historia prawdziwa” w reżyserii Denisa Delića. Film ukazywał opartą na faktach oraz fabule książki Arkadego         Fiedlera historię bohaterów polskiego lotnictwa, którzy, walcząc w jednostce Królewskich Sił Powietrznych Wielkiej Brytanii, bronili Europy przed hitlerowskimi agresorami i tym samym walczyli o niepodległość naszej ojczyzny.

    Ostatnim punktem wycieczki był posiłek w McDonald’s. Uczniowie wrócili z wycieczki zadowoleni, bogatsi w nowe refleksje i wiedzę historyczną.

Joanna Czapska


 
Poznajemy stare zawody, nasze lubelskie zabytki i legendy…
 
    Piątego października dwie grupy przedszkolne i klasy I-III wyruszyły do Lublina. Celem naszej wycieczki było zwiedzanie Muzeum Lubelskiego na Zamku i Muzeum Apteki Cefarm w Lublinie. Dzięki Pani Przewodniczce poznaliśmy dawną historię naszego regionu z ery kamiennej i z XIX wieku. Mogliśmy podziwiać stroje z każdego zakątka Lubelszczyzny, m.in. z Lubartowa. Przewodniczka opowiedziała nam legendę o Czarciej Łapie:
    Rzecz działa się w Lublinie przed kilkoma wiekami. Pewien bogaty magnat najechał dwór ubogiej wdowy. Złupił co mógł, a resztę spalił. Kobieta nie mając z czego żyć zwróciła się do sądu o wymierzenie sprawiedliwości i zasądzenie odszkodowania od złego szlachcica.
    Kiedy nadszedł dzień rozprawy magnat zjawił się z dużą grupą podstawionych świadków, których zabrał spod wiejskiej karczmy. Za kilka dzbanów piwa poświadczyli o niewinności szlachcica. Dodatkowo magnat zadbał o sakiewki sędziów prowadzących rozprawę.
    Jak można było się spodziewać wyrok jaki zapadł był niekorzystny dla wdowy. Sędziowie uznali, że sama spaliła swój dobytek, aby wymusić odszkodowanie na bogatym sąsiedzie. Zrozpaczona kobieta wychodząc z sali krzyknęła:
- Nie ma sprawiedliwości na tej sali. Już sami diabli sprawiedliwszy wyrok by zasądzili.
To powiedziawszy opuściła sąd płacząc nad swoim losem. W nocy pod gmachem sądu zaczęły dziać się dziwne rzeczy. Widziano trzy czarne karoce ciągnięte przez przepiękne czarne rumaki. Z powozów wysiadło trzech wysokich i szczupłych mężczyzn w długich czarnych płaszczach i perukach jakie zazwyczaj nosili sędziowie. Świadkowie, którzy to widzieli mogliby przysiąc, że widzieli pod tymi perukami małe różki, a pod płaszczami kosmate ogony i kopyta zamiast butów. Zaświadczyliby też, że przybysze otworzyli drzwi sądu, które w nocy na pewno zamknięte są na klucz.
Trzej mężczyźni w czerni udali się wprost do sali, w której w ciągu dnia odbywała się rozprawa wdowy. Zasiedli na miejscach sędziów i w tej samej chwili, w niezwykły sposób na sali pojawił się bogaty magnat, biedna wdowa, ich świadkowie oraz skryba, który przebieg rozprawy zapisuje. Dziwni sędziowie jeszcze raz wysłuchali racji obu stron, po czym naradzili się i jednogłośnie wyrok wydali. Tym razem wynik rozprawy był zupełnie inny, niż ten zasądzony za dnia.
- Magnat winien. Odszkodowanie wdowie zapłacić musi - zagrzmiały głosy sędziów.
Po tych słowach zaczęli składać podpisy na zasądzonym wyroku. Jednak jednemu z nich ręką się z pióra ześlizgnęła i opadła na stół trybunalski. Zgromadzeni zamarli z przerażenia, gdyż w miejscu, gdzie dziwny sędzia położył dłoń uniósł się dym, a na stole pozostał ślad diabelskiej łapy.
Ludzie na sali nie mieli już wątpliwości, że to same diabły przybyły rozsądzić sprawę. Zaś postać Chrystusa wiszącego nad głowami uczestników rozprawy odwróciła głowę ku
ścianie, gdyż nie mogła patrzeć na to, że czarty sprawiedliwszy wyrok od ludzi wydały. 
Dziś nie ma już tego sądu, ale każdy mieszkaniec na zwrot "czarcia łapa" wskazuje budynek, w którym miały miejsca opowiedziane wydarzenia. Sama ława z wypalonym śladem diabelskiej dłoni również przetrwała do dzisiejszych czasów i w zamku w Lublinie przypomina o tym by wyroki sądów były zawsze sprawiedliwe.
Źródło: http://www.bajkowyzakatek.eu/2010/12/polskie-legendy-czarcia-apa-sad.html

    Na Starym Mieście przy ulicy Grodzkiej znajduje się stara apteka, którą dzisiaj możemy już tylko zwiedzać. Dzięki uprzejmości Pana, który tą apteką się opiekuje, mogliśmy poznać, jak wyglądał zawód aptekarza. Aptekarz miał za zadanie wszystkie leki odmierzać, wymieszać i wlać do buteleczki, co było bardzo precyzyjnym zajęciem.
Ostatnią atrakcją wyjazdu była zabawa na placu w parku w Niemcach. Dzieci zmęczone, ale zadowolone wróciły do Szczekarkowa.

Edyta Sadurska
  


Sprzątanie Świata 2018

 

        Uczniowie z klas VI – VIII ze Szkoły Podstawowej w Szczekarkowie w dniu 04.10.2018 wzięli udział w 25 odsłonie akcji „Sprzątanie Świata – Polska”. Zbiórka odpadów została przeprowadzona na terenie placu szkolnego i drogi obok szkoły. Dzieci pod opieką E. Cur, E. Borowicz - Czuchryty i K. Malczewskiej zebrały 8 worków odpadów. 

        Hasło tegorocznej jubileuszowej akcji „Sprzątanie Świata – Polska” brzmi: „Akcja- segregacja! 2 x więcej, 2 x czyściej”. Celem bieżącej edycji jest promowanie selektywnej zbiórki odpadów i jak najlepsza czystość segregacji

        Organizację akcji w naszej gminie koordynował Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej, który przekazał uczniom rękawiczki i worki oraz zagospodarował efekty tegorocznej zbiórki.

Katarzyna Malczewska 


„Wdzięczni za niepodległość”

Wdzięczni za niepodległość” to tytuł koncertu, który odbył się dnia 27 września 2018 r. w lubelskiej filharmonii z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Organizatorami uroczystości byli: Lubelski Kurator Oświaty, Wojewoda Lubelski oraz Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie. Na scenie filharmonii zaprezentowali się młodzi artyści z lubelskich szkół, którzy za pomocą różnych form artystycznej ekspresji, takich jak taniec, recytacja czy śpiew, starali się odtworzyć historię polskich dążeń niepodległościowych oraz wyrazić entuzjazm i dumę obywateli żyjących w wolnej, demokratycznej ojczyźnie.

Jednym z elementów koncertu było uhonorowanie laureatów wojewódzkiego konkursu Wzór osobowy godny naśladowania. 100 życiorysów uczniów i nauczycieli na stulecie Niepodległej. Miło nam poinformować, że jedną z laureatek była nauczycielka ze szkoły w Szczekarkowie – Pani Edyta Borowicz-Czuchryta, którą do plebiscytu zgłosili rodzice uczniów ze Szczekarkowa: Pani Agnieszka Wróbel, Pani Agnieszka Marzec oraz Pan Grzegorz Gdula. Niezwykły życiorys Pani Borowicz-Czuchryty został zamieszczony w okolicznościowej publikacji Tak niezwykli w swojej zwyczajności, której wersja elektroniczna dostępna jest na stronie internetowej Kuratorium w zakładce: Szkoły dla Niepodległej – Informacje Kuratorium. Zainteresowanych zapraszamy do lektury, a Pani Edycie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Anna Zmysłowska


Dzień Chłopaka w szkole w Szczekarkowie!

 

Z okazji święta wszystkich chłopaków

Każda dziewczyna dziś im życzy

wiele radości i szczęścia

i samej życia słodyczy.

 

                Dnia 27 września 2018 r., na kilka dni przed przypadającym 30 września świętem wszystkich chłopców, uczniowie klas IV-VIII bawili się na szkolnej dyskotece. Podczas „tanecznego wieczorku” uczniowie bawili się w rytmie znanych przebojów, brali udział w konkursach oraz korzystali ze smacznego poczęstunku.

Atrakcyjne okazały się wspólne zabawy w „znikające” krzesło oraz karetę, podczas których uczestnicy musieli wykazać się szybkością i zwinnością. Dużej dawki śmiechu dostarczyła także rywalizacja chłopców, którzy z zakrytymi oczami musieli odgadnąć nazwy losowanych narzędzi kuchennych oraz damskich akcesoriów. Emocje były tym większe, że zwycięscy poszczególnych konkurencji otrzymywali słodkie nagrody. Wiele radości dostarczyły również uczestnikom wspólne tańce i zabawy taneczne, jak „kaczuszki”, „pociąg” czy taniec ze szczotką.

Cieszymy się, że uczniowie naszej szkoły potrafią się razem dobrze bawić i wspólnie żartować oraz dobrze czują się w swoim gronie. Wszystkim, zarówno młodszym, jak i starszym mężczyznom, jeszcze raz życzymy wszystkiego najlepszego! 

 

Agnieszka Romaneczko


WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Dnia 20.09.2018 r. w Szkole Podstawowej w Szczekarkowie przeprowadzono wybory do Samorządu Uczniowskiego. Nad przebiegiem wyborów czuwała komisja pod czujnym okiem Pani Dyrektor Anny Zmysłowskiej, pełniącej funkcję przewodniczącej. Po zakończeniu głosowania dokonano podliczenia głosów.

Wyniki wyborów do Samorządu uczniowskiego w dniu 20.09.2018 roku:

Ilość uczniów uprawnionych do głosowania – 28 osób.

Ilość głosów ważnych – 27 (1 uczennica nieobecna).

Osoby, które decyzją społeczności szkolnej weszły w skład Samorządu Uczniowskiego to:

  1. Alicja Mucha – Przewodnicząca,
  2. Bartłomiej Gdula – Zastępca Przewodniczącego,
  3. Iwona Grzeszczak – Członek,
  4. Zuzanna Gruda – Członek.

W tym samym czasie odbyły się również wybory na opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Decyzją uczniów Opiekunem Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2018/2019 została pani Edyta Borowicz-Czuchryta.

Edyta Borowicz-Czuchryta


Ze Szczekarkowa do „The Voice Kids”

 

Nowy rok szkolny się rozpoczął i nadszedł świetny czas na wspólną integrację uczniów ze Szkoły Podstawowej w Szczekarkowie.

W dniu 4 września 2018 roku Warszawa była dla nich punktem docelowym. Tego dnia uczniowie z klas IV-VIII ze Szczekarkowa udali się prosto do ATM Studio, gdzie, będąc częścią publiczności, wzięli udział w nagraniu programu „The Voice Kids”. Organizatorem wyjazdu była pani Edyta Borowicz-Czuchryta przy współpracy z panią Michaliną Rusinek. Wszyscy mogli zobaczyć, w jaki sposób powstaje fantastyczna atmosfera tego programu. Cała publiczność mogła doświadczyć, że jury w programie stoi przed niezwykle trudnym zadaniem wyboru między tym, co doskonałe a… doskonalsze. I chociaż program wejdzie na ekrany z początkiem nowego roku, uczniowie ze szkoły w Szczekarkowie już wiedzą, jak potoczą się losy niektórych uczestników.

 Zarówno uczniowie jak i opiekunowie nie ukrywali, że jest to dość ciekawe doświadczenie, ale szczegółów dotyczących nagrań zdradzać nikt nie może (klauzula produkcji programu).

 

Edyta Borowicz-Czuchryta


Na spotkanie z nauką...

 

Dnia 3 września 2018 roku uczniowie, rodzice i grono pedagogiczne spotkali się po raz pierwszy po wakacjach w Szkole Podstawowej w Szczekarkowie, aby uroczyście zainaugurować nowy rok szkolny. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i wspólnym zaśpiewaniu przez zebranych hymnu narodowego, Pani Dyrektor Anna Zmysłowska powitała zebranych gości oraz przedstawiła nauczycieli, wychowawców poszczególnych klas i pracowników obsługi. Następnie uroczyste życzenia na nowy rok szkolny skierowała do uczniów przedstawicielka Rady Gminy Lubartów – Pani Anna Lipska.

Po części oficjalnej uczniowie udali się wraz z wychowawcami do sal lekcyjnych, aby przywitać się po wakacjach oraz zapoznać z nowymi planami zajęć. Pełni energii i zapału do pracy rozpoczęliśmy nowy rok szkolny...