Dokumenty szkolne
 
Plan lekcji na rok szkolny 2018/2019

Przedszkole - wniosek o przyjęcie do OP 2019

System oceniania zachowania uczniów w Szkole Podstawowej w Szczekarkowie
Klauzule dotyczące spełniania obowiązku informacyjnego z Art 13 RODO


TYTUŁY I NUMERY NOWEGO PROGRAMU ORAZ PODRĘCZNIKÓW

DO NAUCZANIA RELIGII RZYMSKOKATOLICKIEJ W PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH